WGBO en Algemene Voorwaarden

In het kader van de WGBO tref je op deze pagina een aantal te downloaden documenten aan zoals die gelden in deze praktijk. WGBO staat voor Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. In deze wet staan de rechten en plichten van de zorgverlener en de cliënt omschreven omtrent hele praktische zaken. Zo heeft een cliënt recht op duidelijke informatie. Ook zijn er bepalingen over minderjarigen, het medisch dossier, de bewaartermijn van de dossiers en de geheimhouding van persoonlijke informatie. Met deze voorwaarden dien je akkoord te gaan om een afspraak te kunnen maken in deze praktijk.

Bij het maken van een afspraak via de online afspraken agenda, moet je deze voorwaarden voor akkoord aanvinken. Maak je buiten de online agenda om (per mail, app of telefonisch) een afspraak, dan word je gevraagd tijdens je bezoek of middels een aparte email hiermee akkoord te gaan. Dit wordt in het digitale dossier opgeslagen. 
voorwaarden downloads
3Vergoedingen

Na elke behandeling ontvang je per mail de factuur, waarvan je het bedrag aan mij overmaakt. Mijn behandelingen zijn van BTW vrijgesteld, dus er staat geen BTW op de rekening. Ben je Aanvullend verzekerd met Alternatief? Dan kun je de factuur indienen bij je zorgverzekeraar. De behandelingen worden door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico. Informeer bij je zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Voor een overzicht welke verzekeraar wat vergoedt, kijk op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen. Controleer bij je zorgverzekeraar wat zij precies onder alternatief verstaan. In een enkel geval staat in de voorwaarden dat de alternatieve therapeut óók arts moet zijn. Dan worden mijn behandelingen niet vergoed.

De zorgverzekeraars kijken vooral naar de erkende beroepsvereniging. Ik ben aangesloten bij de VBAG, deze wordt in 2023 erkend door zo goed als alle verzekeraars. Maar: sommige zorgverzekeraars vergoeden enkel specifieke behandelingen, bijvoorbeeld alléén Acupunctuur (CZ o.a. Ohra), of juist persé alleen Natuurgeneeskundige (ONVZ, Menzis en DSW), of Tuina (Achmea o.a. Zilveren Kruis) behandelingen. Vraag goed na bij je zorgverzekeraar welke behandelcode wordt vergoed. De respectievelijke prestatiecodes voor mijn behandelingen zijn voor Acupunctuur 24104 (Behandeling Acupunctuur) voor Tuina 24105 (Behandeling Tuina) of 24005 (Natuurgeneeskundige behandeling) via de VBAG.

Klachten?

Als volwaardig lid van beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen) onderschrijf ik de kwaliteitseisen en afspraken die door deze beroepsvereniging is opgesteld. Als er problemen zijn waar we samen niet uitkomen, dan kun je via de VBAG terecht bij de klachtenfunctionaris van Quasir. Is deze afhandeling onbevredigend, dan kun je je wenden tot de Geschillencommissie Zorggeschil. Wanneer er sprake is van een ernstige klacht kan het zijn dat de klachtenfunctionaris cliënt adviseert de klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg.

Meer informatie: VBAG klachten.

Stap 1. Bespreek je ontevredenheid met de therapeut

Stap 2. Neem contact op met de klachtenfunctionaris

Als na inzet van de klachtenfunctionaris het probleem of de klacht nog niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie of via de VBAG in te dienen bij het Tuchtcollege RBCZ.

Kijk hier op de pagina van VBAG voor alle informatie over kosten en procedure en het opnemen van contact met de klachtenfunctionaris.