WGBO en Algemene Voorwaarden


Voor een goede behandeling werk ik volgens de WGBO. Op deze pagina vind je een aantal te downloaden documenten zoals die gelden in deze praktijk. Om een afspraak te kunnen maken, moet je met deze voorwaarden akkoord gaan.

Bij het maken van een afspraak via de online afspraken agenda, vink je de voorwaarden voor akkoord aan. Maak je buiten de online agenda om (per mail, app of telefonisch) een afspraak, dan word je geacht tijdens je bezoek of middels een aparte email akkoord te gaan. Dit wordt in het digitale dossier opgeslagen.

Heb je een afspraak staan, dan is deze tot 24 uur tevoren kosteloos te annuleren. Doe je dit korter tevoren of kom je niet opdagen, dan kan ik de gereserveerde tijd niet meer invullen en breng ik €25 in rekening.


Vergoedingen

Na elke behandeling ontvang je per mail de factuur, waarvan je het bedrag aan mij overmaakt. Mijn behandelingen zijn van BTW vrijgesteld, dus er staat geen BTW op de rekening. Ben je Aanvullend verzekerd met Alternatief? Dan kunnen mijn behandelingen in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico. Informeer bij je zorgverzekeraar naar de mogelijkheden. De factuur dien je zelf in bij je zorgverzekeraar.

Ik ben aangesloten bij de VBAG. Afhankelijk van je zorgverzekeraar worden de behandelingen vergoed onder de categorie alternatieve geneeswijzen / aanvullend / natuurgeweeswijzen / complementaire zorg. Voor een overzicht welke verzekeraar wat vergoedt, kijk op zorgwijzerIn een enkel geval staat in de voorwaarden dat de alternatieve therapeut óók arts moet zijn. In die gevallen worden mijn behandelingen niet vergoed.

Controleer ook bij je zorgverzekeraar wélke behandelcode wordt vergoed. De respectievelijke prestatiecodes voor mijn behandelingen zijn voor Acupunctuur 24104 (Behandeling Acupunctuur) voor Tuina 24105 (Behandeling Tuina) of 24005 (Natuurgeneeskundige behandeling) via de VBAG.


Klachten?


Als volwaardig lid van beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen) onderschrijf ik de kwaliteitseisen en afspraken die door deze beroepsvereniging is opgesteld. Als er problemen zijn waar we samen niet uitkomen, dan kun je via de VBAG terecht bij de klachtenfunctionaris van Quasir. Is deze afhandeling onbevredigend, dan kun je je wenden tot de Geschillencommissie Zorggeschil. Wanneer er sprake is van een ernstige klacht kan het zijn dat de klachtenfunctionaris de cliënt adviseert de klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg.

Meer informatie: VBAG klachten.

Stap 1. Bespreek je ontevredenheid met de therapeut

Stap 2. Neem contact op met de klachtenfunctionaris

Als na inzet van de klachtenfunctionaris het probleem of de klacht nog niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie of via de VBAG in te dienen bij het Tuchtcollege RBCZ.

Kijk hier op de pagina van VBAG voor alle informatie over kosten en procedure en het opnemen van contact met de klachtenfunctionaris.